Nye pro­jek­ter

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

På Ka­sta­nie­går­den be­gyn­der det nye år med nye pro­jek­ter. Frank har be­slut­tet at ud­vi­de dyrk­nings­mu­lig­he­der­ne i køk­ken­ha­ven, nem­lig med en mist­ba­enk, som han bl.a. la­ver af gam­le vin­du­er. På slag­te­hu­set la­e­rer han at snø­re en Bresa­o­la ud af ko­en Ma­rens in­der­lår. Og så er der kom­met en ny­til­flyt­ter i stal­den. Ko­en Leo­nora har få­et sel­skab. Bon­de­rø­ven DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.