Lidt se­je­re end 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det va­rer un­der 10 se­kun­der. Far­ten når op på over 100 km/t. Der til­ba­gela­eg­ges me­re end 100 me­ter frit sva­e­ven­de i luf­ten - og der er et va­eld af små ting, der kan gå helt og al­de­les galt. Va­ers­go, nytårs-ski­hop fra Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen.

Så mens du – må­ske lidt tøm­mer­ma­ends­ramt - kan la­eg­ge dig trygt i so­fa­en, vil vi her på si­der­ne gi­ve dig et stør­re ind­blik i alt det, der skal klik­ke, for at ski­hop­pe­ren und­går at kom­me slemt til ska­de i dagens tra­di­tions­ri­ge fo­re­stil­ling.

Til det har BT al­li­e­ret sig med ski­hop-eks­per­ten, Chri­sti­an M. Borch.

»Umid­del­bart lig­ner ski­hop ba­re den ene ef­ter den an­den, der hop­per ud i luf­ten. Men det er va­erd at bi­de ma­er­ke i de­tal­jer­ne. Det er den mi­krosko­pi­ske de­tal­je, der gør en ka­em­pe­stor for­skel,« si­ger Chri­sti­an M. Borch, der i dag sid­der klar til at kommentere det klas­si­ske ski­hop på Eu­rosport:

»Til­løbs­ha­stig­he­den, glid­det, po­si­tio­nen på ski­e­ne, lan­din­gen – der er hun­dred­vis af små ting, der kan gå galt. Det er det, der er så vildt. Det er lidt li­ge­som med et gol­f­sving, hvor man har et na­no­se­kund til at gø­re alt rigtigt. Timer en ski­hop­per sit af­sa­et 1/10 for sent, vil det ko­ste 30 me­ter i la­eng­den,« si­ger Chri­sti­an M. Borch. Se nytårs­ski­hop fra Gar­mi­s­chPar­tenkir­chen i dag på DR (kl. 13.50) og på Eu­rosport (kl. 13.45)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.