SKI­HOP I GAR­MI­SCH-PAR­TENKIR­CHEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hopkant (af­sa­et­tet) over jor­den: 3,13 me­ter Start­tår­net er 60,4 me­ter i høj­den. La­eng­ste til­løbsla­eng­de er 96 me­ter. Ram­pen ha­el­der 35 gra­der. Hø­je­ste punkt i sva­e­vet er 5-8 me­ter over jor­den, af­ha­en­gig af af­sa­et, til­løbsla­eng­de og fart. Dagens kon­kur­ren­ce i Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen er kun num­mer to af fi­re i den tra­di­tio­nel­le fi­re­bak­ke-tur­ne­ring. De to sid­ste er i Østrig: 3. ja­nu­ar i Inns­bruck. 6. ja­nu­ar i Bi­s­chofsho­fen. (Den før­ste var 29. de­cem­ber i ty­ske Ober­st­dorf). Der kå­res en sam­let vin­der for de fi­re tur­ne­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.