1 , 7 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wol­ver­hamp­ton har haft en frem­ra­gen­de jul med to sej­re og nul mål imod, og de bør kun­ne ud­byg­ge den fi­ne sti­me i Brighton. Det kø­rer slet ik­ke for det tid­li­ge­re top­hold. Ik­ke mindst på grund af en lang ska­des­li­ste, som sta­dig in­de­hol­der tre fjer­de­de­le af den nor­ma­le for­svarska­e­de samt an­gri­be­ren Sam Bal­do­ck. Man le­ve­re­de se­ne­st en helt og al­de­les tand­løs ind­sats mod Ipswich og tab­te fortjent, og har i øv­rigt 30 ti­mers min­dre re­sti­tu­tion, hvil­ket man ik­ke skal un­der­vur­de­re i det ta­et­te pro­gram. Der skal va­e­re glim­ren­de va­er­di i po­int til ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.