4,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ska­eb­nen var hård ved Porta­down i den se­ne­ste ude­kamp mod Gle­na­von, hvor bå­de Mi­cha­el Gould og Tim Mo­un­cey så rødt, top­sco­rer Gary Twigg blev ska­det, mens va­er­ter­ne score­de kam­pens en­li­ge mål i de dø­en­de se­kun­der af kam­pen. Bal­ly­me­na er det klart mest scoren­de hold blandt hol­de­ne i den ned­re halv­del af ra­ek­ken, og kun én gang i de sid­ste 18 kam­pe er hol­det gå­et må­l­lø­se fra ba­nen. In­gen af de to hold spil­ler ret man­ge uaf­gjor­te kam­pe, så her vir­ker det gan­ske vold­somt, at Bal­ly­me­na skal stå i langt over fi­re gan­ge ind­sat­sen for sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.