Nytår med 10 al­vor­li­ge øjenska­der

BT - - NYHEDER -

BLO­DIG NAT For 10 voks­ne og børn be­gynd­te det nye år sa­er­de­les tragisk, ef­ter de nytår­s­af­ten og nat blev en del af sta­ti­stik­ken over al­vor­li­ge øjenska­der for­år­sa­get af fyr­va­er­ke­ri. Va­erst gik det ud over en 15-årig pi­ge fra Aar­hus, der har få­et fjer­net sit ene øje, ef­ter at et vild­fa­rent skud fra et bat­te­ri ram­te hen­de i an­sig­tet.

Oplys­nin­ger­ne stam­mer fra over­la­e­ge Jo­hn Thy­ge­sen fra Re­gion Ho­vedsta­dens øje­naf­de­ling på Glo­strup Ho­spi­tal, der hvert år ind­sam­ler da­ta fra re­gio­ner­ne om al­vor­li­ge øjenska­der.

Og trods de tragi­ske sa­ger er bil­le­det iføl­ge over­la­e­gen ik­ke så al­vor­ligt som tid­li­ge­re år.

»Det er me­re fre­de­ligt sam­men­lig­net med sid­ste år. Der var 10 ska­der bå­de i år og sid­ste år, men hvor vi sid­ste år måt­te fjer­ne øj­ne på mindst tre per­so­ner, så var det i år kun den 15-åri­ge pi­ge,« si­ger han. Tre dø­de sid­ste år Der­til kom­mer, at der sid­ste år dø­de tre per­so­ner i to ulyk­ker med krysan­temum­bom­ber.

»Det har vi hel­dig­vis ik­ke set no­get af i år. Der er in­gen af ska­der­ne, der skyl­des krysan­temum­bom­ber. Det er al­le ska­der fra lov­ligt fyr­va­er­ke­ri som ra­ket­ter og bat­te­ri­er,« si­ger Jo­hn Thy­ge­sen. Ramt af ra­ket Ud­over pi­gen fra Aar­hus er fi­re dren­ge i al­de­ren 11-17 år ind­bragt med al­vor­li­ge øjenska­der – her­i­blandt en kun 11-årig dreng fra Her­ning-om­rå­det, der blev ramt af en ra­ket og har få­et al­vor­li­ge brand­ska­der om­kring øj­ne­ne.

De fem til­ska­de­kom­ne voks­ne er i al­de­ren 28-50 år. Der er ta­le om fi­re ma­end og en 31-årig kvin­de, der blev ramt af fyr­va­er­ke­ri i øjet, da hun stod og så på, at an­dre skød nytår­skr­udt af.

Jo­hn Thy­ge­sen har fulgt ud­vik­lin­gen i øjenska­der si­den 1974, hvor han re­gi­stre­re­de 42 al­vor­li­ge øjenska­der nytår­s­af­ten.

»Det, vi ser i dag, er en fjer­de­del af om­fan­get fra den­gang, og ni­veau­et fra i år er på linje med gen­nem­snit­tet fra de se­ne­ste 10 år,« si­ger han.

Af de 10 ind­brag­te med al­vor­li­ge øjenska­der i år blev syv ope­re­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.