RESPEKT!

BT - - NYHEDER -

Ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt

PEN­SION På pa­pi­ret var det re­gent­par­ret, der i fa­el­les­skab var va­er­ter ved årets nytårs­kur og -taf­fel på Ama­li­en­borg, men i går var det prins Hen­rik, som ram­pe­ly­set og al­le spørgs­må­le­ne ret­te­de sig mod.

Ef­ter at dron­ning Mar­gret­he i slut­nin­gen af sin nytårs­ta­le smed en re­gu­a­er nytårs­bom­be og an­non­ce­re­de, at hen­des mand vil­le gå på pen­sion, har alt fra eks­per­ter til na­e­re ven­ner af prins Hen­rik yt­ret sig om prins­ge­ma­lens op­sigtsva­ek­ken­de valg. Et valg, som fik 14 af lan­dets mi­ni­stre, der delt­og i den tra­di­tions­ri­ge nytårs­taf­fel, til at fin­de de helt sto­re ro­ser frem for den til ti­der ud­ska­eld­te prins­ge­mal.

Men selv­om prins Hen­riks selvvalg­te pen­sion be­ty­der, at han ik­ke del­ta­ger i en ra­ek­ke of­fi­ci­el­le be­gi­ven­he­der, så er nytårs­t­af­let, hvor han og Dron­nin­gen i af­tes øn­ske­de re­ge­rin­gen, lan­dets øver­ste em­beds­ma­end og hof­fets le­del­se godt nytår i Chri­sti­an VIIs Pa­lae, en af de få be­gi­ven­he­der, hvor prins Hen­rik fort­sat vil stå ved sin dron­nings si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.