100 ek­stra po­li­ti­folk i Mün­chens ga­der

BT - - NYHEDER -

IS­LA­MIS­ME Det var en ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste fra et ven­ligtsin­det land, som in­for­me­re­de de ty­ske myn­dig­he­der om, at Mün­chen var mål for et mu­ligt is­la­mi­stisk ter­r­or­an­greb nytår­s­af­ten. Det op­ly­ser Hu­bertus An­drä, po­li­ti­chef i Mün­chen.

Trus­len blev ta­get me­get al­vor­ligt af myn­dig­he­der­ne. To tog­sta­tio­ner blev luk­ket i fem timer hen over års­skif­tet på grund af trus­ler­ne.

’Fem til syv’ mista­enk­te me­nes at va­e­re in­vol­ve­ret i plan­la­eg­ning af et selv­mord­s­an­greb. De mu­li­ge ger­nings­ma­end skal va­e­re sy­re­re og ira­ke­re.

Der er nu er ud­sta­tio­ne­ret 100 ek­stra po­li­ti­folk i Mün­chen, selv om myn­dig­he­der­ne har afblaest den kon­kre­te ter­r­ora­larm. Det er ik­ke klart, om de mu­li­ge ger­nings­ma­end er i Mün­chen el­ler for den sags skyld i Tys­kland.

Iføl­ge po­li­ti­che­fen kom ad­vars­len om et mu­ligt ter­r­or­an­greb med så kort frist, at po­li­ti­et ik­ke kun­ne re­a­ge­re an­der­le­des, end det gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.