Øde­la­eg­ger fol­ke­sko­len

BT - - NYHEDER -

En af­gå­en­de sko­le­in­spek­tør fra Ni­vå Sko­le, 68-åri­ge Finn Øland, kom i april med en sid­ste op­for­dring, in­den han gik på pen­sion. Over for BT lan­ge­de han ud ef­ter de cur­ling­fora­el­dre, som han me­ner er ved at øde­la­eg­ge de dan­ske fol­ke­sko­ler, for­di de­res børn mang­ler respekt og fa­el­les­skabs­fø­lel­se:»Det gi­ver bør­ne­ne en fø­lel­se af, at de kan gø­re, hvad der pas­ser dem, for de er de vig­tig­ste i ver­den,« sag­de Finn Øland den­gang til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.