25.000 i lom­me­pen­ge

BT - - NYHEDER -

I novem­ber pja­ek­ke­de en lang ra­ek­ke un­ge fra sko­le for at lig­ge i kø i in­dre by i Kø­ben­havn for at få fin­gre i no­get tøj, der blev solgt i en be­gra­en­set ma­eng­de. Én af dem var 16-åri­ge Gu­stav, der hav­de få­et 25.000 kr. med hjem­me­fra til tøj: »Mi­ne fora­el­dre ved godt, jeg ik­ke er i sko­le. Det er og­så dem, jeg har pen­ge­ne fra. De støt­ter op om mig,« lød det ka­ekt fra den 16-åri­ge gym­na­sie­e­lev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.