1. An­dreas Mo­gen­sens bil­le­de af Dan­mark fra rum­met

BT - - NYHEDER -

An­dreas Mo­gen­sen var på al­le dan­ske­res la­e­ber i sep­tem­ber. Han var ik­ke blot den før­ste dan­sker i rum­met, han skab­te og­så stor op­ma­er­k­som­hed på so­ci­a­le me­di­er med man­ge bil­le­der og vi­deo­er på bå­de Fa­ce­book og Twit­ter fra ar­bej­det på ISS. Sa­er­ligt bil­le­det af Dan­mark set fra rum­met fik snak­ken til at nå astro­no­mi­ske høj­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.