3. Da ’Char­lot­te’ fra DR ud­skrev fol­ke­tings­valg før stats­mi­ni­ste­ren

BT - - NYHEDER -

Den 5. maj var val­get plud­se­lig ud­skre­vet. I hvert fald iføl­ge DR. Det vi­ste sig at va­e­re en fejl, og det var ik­ke den ene­ste fra DR den dag. “Char­lot­te” blev hur­tigt ud­råbt til at va­e­re af­sen­der af sms’en og hash­tag­get #Char­lot­teTesterBe­red­skabs­med­del­el­se blev på so­ci­a­le me­di­er brugt til at gø­re sig mor­som på DRs be­kost­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.