VW drop­per ‘Das Au­to’

BT - - BILER -

Ti­der­ne er hår­de for VW, ef­ter fir­ma­et er ble­vet ta­get i snyd. Sa­gen er ble­vet døbt ’di­e­sel­ga­te’, og kun­der­ne er be­gyndt at tra­ek­ke sig – spe­ci­elt i Stor­bri­tan­ni­en og USA. Men i kon­cer­nen er man nu eni­ge om, at der ik­ke la­en­ge­re er plads til at va­e­re selv­fed i re­k­la­mer. Der­for drop­per VW nu de­res re­k­la­meslo­gan ‘Das Au­to’, der bedst over­sa­et­tes til Slo­ga­net blev in­tro­du­ce­ret før­ste gang i 2007, men Dr. Her­bert Diess, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Volkswa­gen, op­fat­ter slo­ga­net som pra­e­ten­tiøst og ene­va­el­digt. ’Das Au­to’ vil va­e­re va­ek fra re­k­la­mer frem­over, og i ste­det vil det blå VW-logo bli­ve fulgt af et sim­pelt ‘Volkswa­gen’, som pas­ser bed­re til fir­ma­ets ny­fund­ne yd­myg­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.