Barskt at va­e­re barn i Bang­la­desh

BT - - NYHEDER -

Uden at ha­ve ret man­ge an­dre valg­mu­lig­he­der sa­et­ter 11-åri­ge Miraj sit hel­bred og sin frem­tid på spil for en må­nedsløn på ca. 270 kr. Som man­ge an­dre børn i Dha­ka i Bang­la­desh ar­bej­der han i et af by­ens utal­li­ge la­e­der­gar­ve­ri­er, hvor ar­bej­der­ne helt uden be­skyt­tel­se ud­sa­et­tes for kra­eft­frem­kal­den­de ke­mi­ka­li­er og aet­sen­de sy­re. Ha­za­ri­bagh-kvar­te­ret i Dha­ka reg­nes blandt ver­dens ti mest foru­re­ne­de om­rå­der. De man­ge gar­ve­ri­er ud­le­der hver ene­ste dag sto­re ma­eng­der sta­er­kt foru­re­net vand di­rek­te i by­ens flod, som og­så er den pri­ma­e­re vand­for­sy­ning for ind­byg­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.