Tig­ger sa­el­ger 40.000 bø­ger

BT - - NYHEDER -

Ave­nue Mon­taig­ne har i 27 år va­e­ret Je­an-Ma­rie Roug­hols hjem og »ar­bejds­plads«. Ga­den var kendt som »En­ker­nes Gy­de« i det tid­li­ge 18. år­hund­re­de. Si­den er ga­den dog ble­vet et hjem for fle­re mo­de­bu­tik­ker så­som Lou­is Vu­it­ton, Di­or, Chanél, Fen­di, Va­len­ti­no og Ralph Lau­ren samt ju­vel­e­rer så­som Bul­ga­ri og fle­re fi­ne ho­tel­ler. Der­for blev ga­den i 1980’er­ne be­trag­tet som »dron­nin­ge­ga­den« in­den for mo­de i Pa­ris. Den ca­na­di­ske am­bas­sa­de lig­ger og­så på ave­nu­en. Den be­røm­te sku­e­spil­le­rin­de

og san­ge­r­in­de Mar­le­ne Die­trich bo­e­de her til sin død i 1992.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.