Iran har fyldt si­ne mis­sil-lag­re

BT - - NYHEDER -

Irans Re­vo­lu­tions­gar­de har så man­ge mis­si­ler, at den sa­er­li­ge eli­testyr­ke har fyldt si­ne lag­re op.

»Vi mang­ler plads i vo­re lag­re til at op­be­va­re vo­re mis­si­ler,« si­ger ge­ne­ral Hos­se­in Sa­la­mi, na­est­kom­man­de­ren­de i Re­vo­lu­tions­gar­den.

Mel­din­gen fal­der sam­men med, at stri­den mel­lem Iran og USA om Irans lang­di­stan­ce­mis­si­ler bli­ver sta­dig stør­re.

USA har tru­et med sank­tio­ner, ef­ter at Iran har te­stet si­ne mis­si­ler i to om­gan­ge.

»Hun­dred­vis af lange tun­ne­ler er fyldt med mis­si­ler, som er klar til at be­skyt­te je­res in­te­gri­tet, uaf­ha­en­gig­hed og fri­hed,« lød det fra ge­ne­ra­len til ira­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.