Tårs­ho­ved­pi­ne Ale­xan­der Lyng­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AL­DER: HØJ­DE: VA­EGT: PO­SI­TION: KLUB: DET VAR LIDT

25 år 200 cm 109 ki­lo

Streg Saint Rap­häel (Frank­rig)

af en ka­nin, Gud­munds­son hev op af hat­ten, da han tog den for­holds­vis ukend­te Ale­xan­der Lyng­gaard med til Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen i Nor­ge i be­gyn­del­sen af novem­ber. Men den 25-åri­ge Saint Rap­häel-spil­ler, der har en for­tid i den dan­ske liga hos Nord­s­ja­el­land, tak­ke­de straks for til­li­den og greb i den grad chan­cen. Der var mas­ser af ag­gres­si­vi­tet og be­va­e­gel­se i samt­li­ge Lyng­gards 200 cen­ti­me­ter, og det tog ham ik­ke man­ge mi­nut­ter at sa­et­te sig i respekt over for med- og mod­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.