Klaus Thom­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AL­DER: HØJ­DE: VA­EGT: PO­SI­TION: KLUB: 29-ÅRI­GE KLAUS

29 år 198 cm 102 ki­lo

Ren­dyr­ket for­svars­spil­ler Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg

Thom­sen blev et kendt navn i de dan­ske tv-stu­er, da han var en del af lands­hol­det, der spil­le­de EM på hjem­me­ba­ne i 2013. Men si­den de gla­de da­ge i Boxen har den kon­tan­te for­svars­klods va­e­ret igen­nem et sandt ska­des­ma­re­ridt. I 14 måneder måt­te han – pga. et over­re­vet kors­bånd – nø­jes med at kig­ge på. Men i ok­to­ber stod han igen in­de i BSVs mid­ter­for­svar – klar til at lange hånd­mad­der ud til mod­stan­der­nes an­grebs­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.