’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så­dan er det jo. Fan­se­ne kan ik­ke li­de mig, og jeg kan ik­ke li­de dem Hel­dig­vis be­ty­der pen­ge i den stør­rel­ses­or­den ik­ke så me­get for mig la­en­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.