DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cham­pions Le­ague har va­e­ret et forja­et­tet land for Son He­ung-Min (foto) og Tot­ten­ham, men må­ske det skal va­e­re i år.

I hvert fald har book­ma­ker­ne fri­ske od­ds på ba­nen om, hvor­dan det kom­mer til at gå, når sa­e­so­nen er ov­re, og det er godt nyt set med Tot­ten­ham­bril­ler.

For ef­ter sej­ren i na­boop­gø­ret mod Wat­ford er od­ds nem­lig ras­let ned på, at Tot­ten­ham får en plads i top fi­re. Så­le­des får man ik­ke me­get me­re end 1,60 rundt om­kring på, at det sker, mens Dan­ske Spil er helt ne­de i od­ds 1,50.

Mod­sat tror book­ma­ker­ne ik­ke for al­vor på, at det ven­der for Man­che­ster Uni­ted. Her kan man i skri­ven­de stund få op imod od­ds 2,50 på, at Uni­ted kom­mer ind i top fi­re, hvil­ket kun er mar­gi­nalt over Jür­gen Kl­op­ps mand­skab fra Li­ver­pool, som man kan spil­le til 2,60 for en top fi­re-pla­ce­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.