Per Fly

BT - - INTERVIEW -

• 55 år • Født i Ski­ve som den yng­ste af tre brødre. • Fil­min­struk­tør. Ud­dan­net fra Film­sko­len i 1993, i øv­rigt sam­me år som bl.a. Tho­mas Vin­ter­berg og Ole Chri­sti­an Mad­sen. • Har in­stru­e­ret de før­ste af­snit af DRs nye se­rie, ’Bed­rag’. • Har mod­ta­get utal­li­ge pri­ser for bl.a. ’Ba­en­ken’, ’Ar­ven’ og ’Dra­bet’, som og­så al­le har va­e­ret sto­re pu­bli­kums­suc­ce­ser. • Gift med sku­e­spil­ler Char­lot­te Fich, med hvem han har søn­ner­ne Ak­sel og An­ton på 16 og 21 år. • Na­e­ste pro­jekt er ’Ba­ck­stab­bing for be­gin­ners’, en film om kor­rup­tion i FN, whi­st­le­blowe­re og svin­del med Irakisk olie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.