Det sto­re kas­se­ef­ter­syn

Få fuldt over­blik over din øko­no­mi i 2016

BT - - SPAR DIG RIG -

Ved du, hvad du har brugt al­le di­ne pen­ge på i 2015? Nu si­ger du nok bo­lig, mad, tøj og rej­ser. Det sva­rer de fle­ste. Må­ske hø­rer du til de få, der rent fak­tisk VED, hvad du har brugt di­ne pen­ge på ned til kro­ner og ører. Men de fa­er­re­ste af os har den fjer­ne­ste anel­se. Vi gis­ner, sju­s­ser og tror. Når det kom­mer til god øko­no­mi­sty­ring er det ik­ke nok at tro. Vi skal vi­de.

For mig hand­ler mit fo­kus på øko­no­mi og for­brug om én en­kelt ting: At bru­ge mi­ne pen­ge der, hvor de gi­ver mig den største va­er­di. For mig er det at ha­ve råd til at bo i en vil­la i Sø­borg og ha­ve et som­mer­hus nord­på. Da min ka­e­re­ste og jeg desva­er­re ik­ke er ar­vin­ger til hver­ken god­ser el­ler Ma­ersk, le­ver vi af for­holds­vis al­min­de­li­ge løn­nin­ger.

Der­for kan det kun la­de sig gø­re, hvis jeg - vi - er 100 pct. be­vid­ste om, hvor man­ge pen­ge vi har, og hvad vi bru­ger dem til.

Vi skri­ver ja­nu­ar 2016. Et sprit­nyt år er li­ge be­gyndt. Jeg har ta­enkt mig at ta­ge hul på året ved at gø­re, som man gør i al­le virk­som­he­der: Kig­ge til­ba­ge og la­ve regn­skab og kig­ge frem og la­eg­ge bud­get. Det er med an­dre ord tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.