Af­tens­mad:

BT - - SLANK -

• Kig på din hver­dag. Hvor har der stil­le og ro­ligt sne­get sig en dår­lig va­ne ind? Når du stø­der på en dår­lig va­ne, så stop op og no­tér dig den. • Reg­ler kan va­e­re en stor hja­elp, når du skal lu­ge ud i di­ne dår­li­ge va­ner: Jeg spi­ser kun slik om fre­da­gen, halv­de­len af min tal­ler­ken skal va­e­re grønt­sa­ger etc. Jo me­re kon­kret, jo let­te­re er det at hol­de dig selv op på det. • Drop de kor­te mål. Fo­kusér på pro­ces­sen i ste­det. Sig til dig selv, at du har frem til som­mer­fe­ri­en til at ta­be dig, og kig så til­ba­ge en­gang imel­lem – f.eks. 1. fe­bru­ar – har du få­et lu­get ud i nog­le uva­ner? Det af­gø­ren­de er ik­ke, om du har tabt 5 ki­lo på en må­ned, men om du har gjort no­get i den for­løb­ne uge, der pej­ler i den ret­te ret­ning. Va­ri­er din kost, så du på en uge får: 1 x kød fra fir­be­net 1 x sup­pe - ger­ne ve­ge­ta­risk 2 x fjer­krae 2 x fisk 1 x ve­ge­ta­risk, f.eks. fuld­korns pas­ta Og så skal du spi­se mas­ser af grønt­sa­ger og sa­lat - ger­ne 300 gram hver af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.