Mo­tion el­ler ej?

BT - - SLANK -

Uan­set om du skal ta­be få el­ler man­ge ki­lo, er ko­sten det al­ler­vig­tig­ste. Sun­de­re mad og fa­er­re kal­o­ri­er gi­ver va­egt­tab. Men det er og­så en for­del at dyr­ke mo­tion un­der­vejs. Mo­tion er ge­ne­relt sundt og gør un­der­va­er­ker for hu­mø­ret. Og sam­ti­dig øger styr­ke­tra­e­ning og kredsløb­stra­e­ning din for­bra­en­ding – og de ek­stra for­bra­end­te kal­o­ri­er kan du la­eg­ge ove­ni den til­lad­te kal­o­ri­e­ma­eng­de. En god tom­mel­finger­re­gel si­ger, at du ved at gå i rask tem­po el­ler lø­be en tur for­bra­en­der, hvad der sva­rer til din va­egt x ki­lo­me­ter. Alt­så ve­jer du 75 ki­lo og går/lø­ber 5 ki­lo­me­ter, så for­bra­en­der du cir­ka 375 kcal. Hvis du f.eks. va­el­ger at ta­ge cyk­len på ar­bej­de frem for bi­len: Hvis du f.eks. ve­jer 75 kg og bru­ger ca. 30 mi­nut­ter på at cyk­le til ar­bej­de i frisk tem­po og med en af­stand på ca. 10 km hver vej, vil du for­bra­en­de ca. 300 kcal. hver vej el­ler i alt 600 kcal. Det sva­rer ca. til en sni­ck­ers på 57 g. Spis dis­se sun­de sna­cks i ste­det: 500 g agurk = 55 kcal 500 g to­ma­ter = 100 kcal 500 g gu­le­rød­der = 195 kcal 500 g ae­b­ler = 230 kcal To­tal = 580 kcal

We­e­kend - 02.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.