Hvor­dan:

BT - - SLANK -

Va­ri­e­rer di­ne ret­ter, så du på en uge får kød, fisk, fjer­krae, aeg, sup­pe og ve­ge­ta­ri­ske ret­ter. Alt det­te for at sik­re en god na­e­rings­op­ta­gel­se. Husk altid at spi­se dob­belt op på sa­lat og grønt­sa­ger i for­hold til f.eks. kød, fisk og fjer­krae. Du skal så­le­des spi­se ef­ter en Y-tal­ler­ken mo­del, med 1/3 kød, fisk, fjer­krae, brød, kar­tof­fel, ris m.m. og 2/3 del skal va­e­re grønt­sa­ger og sa­lat. Grønt­sa­ger­ne må ger­ne va­e­re så rå som mu­ligt, dvs. und­gå for me­get op­varm­ning. Tyg din mad grun­digt, jo me­re du tyg­ger, jo bed­re bli­ver ma­den for­dø­jet og op­ta­get. Drik ri­ge­ligt med va­e­ske i form af vand, grønt­sags­saft, ur­te­te og friskpres­set ju­i­ce. Mel­lem­må­l­ti­der er til­ladt, men husk altid at tjek­ke dit sam­le­de kal­o­ri­e­for­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.