Mor­gen­mad:

BT - - SLANK -

Med DEN STO­RE KUR skal du ik­ke sul­te dig selv. Du skal spi­se 3 ho­ved­må­l­ti­der og 2-3 mel­lem­må­l­ti­der hver dag. Så du vil va­e­re ma­et – og dit blod­suk­ker vil va­e­re sta­bilt. DEN STO­RE KUR bør va­re i mini­mum 4 uger. Så bur­de den ha­ve ki­ck­star­tet dit va­egt­tab og få­et dit blod­suk­ker i en god ba­lan­ce, så du ik­ke la­en­ge­re har lyst til sødt. Ef­ter ku­rens af­slut­ning kan du nemt fort­sa­et­te den sun­de livs­stil med dis­se kost­prin­cip­per. Spis ger­ne aeg (el­ler an­det pro­te­in), ost, grønt­sa­ger og 1 frugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.