’Jeg må rø­re

BT - - SLANK -

mig sam­men med bør­ne­ne’ Som en­lig mor er der sa­er­ligt én ting, Ka­ri­na Chri­sten­sen fryg­ter ved det kom­men­de 12-ugers va­egt­tabspro­gram hos Fit-aAll og Lene Hansson:

»Mit pro­blem er ti­den. Isa­er det med at fin­de ti­den til mo­tion. For hvor skal jeg gø­re af bør­ne­ne imens? Der fø­ler jeg mig me­get bun­det. Der­for er det den udfordring, jeg fryg­ter mest,« ly­der det fra Ka­ri­na Chri­sten­sen, der er mor til to børn på 7 og 13 år.

At fin­de ti­den til mo­tion er sva­ert, da hun først har fri fra ar­bej­de klok­ken 17.30. In­den hun når hjem og får la­vet mad, er det tid til at put­te dat­te­ren på 7 år, og så be­gyn­der for­be­re­del­ser­ne til na­e­ste dag. Der er kun we­e­ken­den til at få en mas­se be­va­e­gel­se ind.

»Jeg må slå to flu­er med ét sma­ek og le­ge med bør­ne­ne på le­ge­plad­sen sam­ti­dig med, at jeg får rørt mig,« ly­der hen­des plan.

Hun har va­e­ret på slan­ke­kur man­ge gan­ge i sit liv. Isa­er Nu­pu-pul­ver og smoo­t­hie­ku­re har va­e­ret ef­fek­ti­ve til at ta­be 2-3 ki­lo hur­tigt in­den en fest­lig kom­sam­men. Ef­ter en gravi­di­tet tab­te Ka­ri­na Chri­sten­sen 18 ki­lo, der dog kom på igen ef­ter en pi­skes­ma­eldsu­lyk­ke.

»Hel­le­re ha­ve ondt i ma­ven end i nak­ken, ik? Så jeg over­spi­ste.«

I dag går det me­get bed­re med smer­ter­ne, og så er mo­det til at ta­be sig duk­ket op igen.

»For­skel­len den­ne gang er, at min nye livs­stil skal pas­se med mit liv og ik­ke omvendt. Det skal ik­ke va­e­re en sur pligt, men et nyt og spa­en­den­de ka­pi­tel i mit liv.«

Men det vig­tig­ste, hun vil gø­re an­der­le­des den­ne gang, er:

»Fal­der jeg i et hul, gra­ver jeg mig ik­ke la­en­ge­re ned, men op med det sam­me og fo­ku­se­rer på de po­si­ti­ve ting, jeg al­le­re­de har få­et gjort for mig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.