Anja Lovén

BT - - MODE -

• 37 år og født og op­vok­set i Fre­de­riks­havn. • Hun bor halv­de­len af året i Ni­ge­ria, hvor hun dri­ver et bør­ne­hjem sam­men med sin ka­e­re­ste, David, som er ni­ge­ri­a­ner. • Sam­men har de søn­nen David Jr. på 16 måneder. • I 2012 stif­te­de Anja Lovén or­ga­ni­sa­tio­nen DINNød­hja­elp, som har til ho­ved­for­mål at hja­el­pe Afri­kas hek­sebørn. • I 2016 vi­ser DR en do­ku­men­tar­film om Anjas ar­bej­de for at red­de de man­ge børn, som hvert år bli­ver tor­tu­re­ret el­ler slå­et ihjel for at va­e­re hek­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.