Ny va­egt til nytår

BT - - BOG-FIX -

»La­es bo­gen, kna­ek ko­den og tab dig!« Så­dan ly­der op­for­drin­gen bag på Hen­rik Du­ers ’Dan­sker­nes bed­ste va­egt­tab’, der ud­kom­mer i pas­sen­de tid ef­ter ju­lens sto­re mad­fest, nem­lig 4. ja­nu­ar. Bo­gen byg­ger på prin­cip­per, der skul­le gø­re det mu­ligt at op­nå ’det umu­li­ge’, nem­lig et va­rigt va­egt­tab, des­u­den er der op­skrif­ter, hjem­me­tra­e­nings­pro­gram­mer og et ka­pi­tel om så­kald­te over­spis­nings­for­styr­rel­ser. Po­li­ti­kens For­lag, 250 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.