Pen­sio­ne­re­de be­tjen­te skal tjek­ke flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Väster­nor­r­land i det nord­li­ge Sve­ri­ge vil nu ta­ge imod hja­elp fra pen­sio­ne­re­de be­tjen­te for at lø­se den aku­t­te man­gel på per­so­na­le. Mang­len skyl­des id-kon­trol­ler­ne og ter­r­ortrus­ler, ly­der det fra Po­lis­för­bun­det.

Ind­til vi­de­re har ot­te pen­sio­ni­ster tak­ket ja til at ven­de til­ba­ge til de­res tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver, iføl­ge svensk TV 4.

De er ru­ti­ne­re­de be­tjen­te og kan hur­tigt ind­gå på li­ge fod med de an­dre i styr­ken, ly­der det. De skal ind­gå i det opkla­ren­de ar­bej­de, og tan­ken er, at de skal ef­ter­for­ske al­le ty­per for­bry­del­ser, si­ger Jes­per Clas­son, som er po­li­ti­kom­mis­sa­er i Sundsvall.

På grund af den øge­de gra­en­se­kon­trol har po­li­ti­et af­sat res­sour­cer fra he­le lan­det isa­er i Skå­ne. Blandt an­dre er­far­ne ef­ter­for­ske­re og it-eks­per­ter er rejst fra Sto­ck­holm til Mal­mø for at hja­el­pe med id-kon­trol­ler­ne.

Iføl­ge rigs­po­li­ti­che­fen vil der va­e­re be­hov for op mod 1000 nye be­tjen­te i lø­bet af de na­er­me­ste år, men i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion er der in­gen nye at an­sa­et­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.