Su­per­model skal va­e­re mor

BT - - NYHEDER -

Der er liv og gla­de da­ge i su­per­model­len Bar Re­fa­e­lis hjem. 2015 blev året, hvor hun og den is­ra­el­ske for­ret­nings­mand Adi Ezra blev er­kla­e­ret for ret­te ae­g­te­folk at va­e­re. Og 2016 har sto­re ting i ven­te for det ny­gif­te par.

’2016 kom­mer til at bli­ve. . .’, skri­ver den 30-åri­ge su­per­model på In­s­ta­gram til et bil­le­de af en po­si­tiv gravi­di­tet­stest.

Der er alt­så ba­bylyk­ke i ov­nen hos den is­ra­el­ske top­mo­del, som og­så har gjort sig som sku­e­spil­ler og tv-va­ert. Bar Re­fa­e­li blev fast in­ven­tar i de kulør­te bla­de, da hun fandt sam­men med ’The Wolf of Wall Stre­et’-sku­e­spil­le­ren Leo­nar­do DiCaprio. Ef­ter la­en­ge­re tids on/off-for­hold valg­te de to dog at gå fra hin­an­den i 2011.

I 2012 fandt su­per­model­len sam­men med milliardaeren Adi Ezra, som hun blev gift med i sep­tem­ber. An­non­ce­rin­gen af den lil­le ny kom­mer midt i en tid med min­dre po­si­tiv op­ma­er­k­som­hed. I øje­blik­ket bli­ver hun nem­lig un­der­søgt for skat­te­und­dra­gel­se, skri­ver The Ti­mes of Is­ra­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.