Fru Cos­by tvun­get til at vid­ne

BT - - NYHEDER -

År 2015 blev be­stemt ik­ke ko­mi­ke­ren Bill Cos­bys år, tva­er­ti­mod har over­skrif­ter­ne året igen­nem va­e­ret pra­e­get af ankla­ger om be­dø­vel­se og seksu­el­le over­greb på en stri­be kvin­der. Og de sid­ste da­ge af året blev ik­ke me­get an­der­le­des.

30. de­cem­ber blev Bill Cos­by for før­ste gang sig­tet for et over­greb i 2004 på An­drea Con­stand. Da­gen ef­ter af­slog ret­ten i Mas­sa­chu­setts Bill Cos­bys ko­ne Ca­mil­le Cos­bys an­mod­ning om at bli­ve fritaget for at vid­ne i en sag, hvor syv kvin­der har an­kla­get hen­des mand.

»Jeg fin­der in­tet be­la­eg for fru Cos­bys ar­gu­men­ter og af­slår der­for hen­des an­mod­ning,« ly­der det i af­gø­rel­sen fra dom­me­ren David H. Hen­nes­sy, iføl­ge ma­ga­si­net Pe­op­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.