BTs le­der man­dag: ’Løk­ke ta­end­te lun­ten’

BT - - DEBAT -

la­es le­de­ren på bt.dk/le­der

Løk­ke drog den for­sig­ti­ge, men op­sigtsva­ek­ken­de kon­klu­sion, at det var på ti­de ’at ju­ste­re kon­ven­tio­ner­ne’. (...) Det er na­e­sten umu­ligt at ta­ge re­el stil­ling til Løk­kes ud­mel­ding, for hvad me­ner stats­mi­ni­ste­ren kon­kret med at ’ju­ste­re kon­ven­tio­ner­ne’? Er sy­re­re, der er flyg­tet fra de­res hjem­land, men har op­holdt sig i la­en­ge­re tid i Tyr­ki­et, dy­best set ik­ke at be­trag­te som nog­le, der er på flugt fra for­føl­gel­se, men sna­re­re fra et dår­ligt liv?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.