For me­get søvn er far­ligt

BT - - NYHEDER -

Me­re end ni ti­mers søvn hver nat kan øge dø­de­lig­he­den li­ge så me­get som ryg­ning og al­ko­hol, vi­ser au­stral­ske forsk­ning fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Syd­ney. For­sker­ne un­der­søg­te 230.000 au­stra­li­e­res livs­stil i et be­folk­nings­stu­die. »Fy­sisk inak­ti­vi­tet ale­ne har en stor på­virk­ning på dø­de­lig­he­den, men kom­bi­ne­ret med for me­get søvn steg de ne­ga­ti­ve ef­fek­ter dra­ma­tisk,« for­kla­rer Me­lo­dy Ding, der er ho­ved­for­fat­ter til stu­di­et og se­ni­o­r­for­sker på Uni­ver­si­ty of Syd­ney.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.