Han-aber får ’la­e­be­stift’

BT - - NYHEDER -

Hos en en­kelt art af slanka­ber­ne, na­er­me­re be­stemt Rhin­o­pit­hecus­bie­ti, får de do­mi­ne­ren­de han­ners la­e­ber et ek­stra skud rød far­ve un­der par­rings­sa­e­so­nen. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Western Au­stra­lia i et nyt stu­die. Det er sta­dig et myste­ri­um, hvor­for kun de do­mi­ne­ren­de han­ners la­e­ber bli­ver rø­de­re un­der par­rings­a­e­so­nen. Iføl­ge én te­o­ri bru­ger han­ner­ne la­e­be­far­ven som en tid­lig mar­kør, der kan af­gø­re de­res so­ci­a­le sta­tus, så han­ner­ne med ble­ge la­e­ber slip­per for en slå­skamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.