HO­MO­SEKSU­EL­LE ’RASKMELDES’

BT - - TV/RADIO -

1981: Sund­heds­sty­rel­sen ’ra­sk­mel­der’ om­kring en halv mil­li­on dan­ske­re. De­res ho­mo­seksu­a­li­tet hav­de hidtil of­fi­ci­elt va­e­ret på li­sten over syg­dom­me i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.