V

BT - - SØNDAG -

i ken­der po­r­ten fra utal­li­ge ’Ol­sen Ban­den’ film. Po­r­ten til faengslet som Egon Ol­sen må­l­ret­tet span­ku­le­rer ud af med bow­ler­hat og sit jor­di­ske gods i en bylt un­der ar­men, mens Keld og Ben­ny som re­gel står klar med fla­get. Nu er det Lon­ne, gangste­ren fra Vester­bro, der står dér uden­for den po­rt, som og­så han har ta­get tu­ren ind og ud ad så man­ge gan­ge, at han ik­ke la­en­ge­re har tal på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.