Skred på di­rek­tø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SU­PER­LIGA­ENS SPORT­S­LI­GE LE­DE­RE ’NOMADERNE’ BRØND­BY IF: Tro­els Bech (sport­s­di­rek­tør). In­gen bånd til Brønd­by. Tid­li­ge­re ch­eftra­e­ner i bl.a OB, Sil­ke­borg, FC Midtjyl­land og Es­b­jerg. RAN­DERS FC: Ole Ni­el­sen (sport­s­chef) In­gen bånd til klub­ben. Tid­li­ge­re di­rek­tør i AaB Is­ho­ck­ey og Blok­hus samt sport­s­chef i Søn­derjy­ske og Vi­borg FF. OB: Jes­per Han­sen (sport­s­di­rek­tør). In­gen bånd til klub­ben. Tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i AC Hor­sens, hvor han og­så var spil­ler FC NORD­S­JA­EL­LAND: Car­sten V. Jen­sen (sport­s­chef for su­per­liga-hol­det). In­gen bånd til klub­ben. Tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i FC Kø­ben­havn.

SØN­DAG 3. JA­NU­AR 2016 DE ’HJEMMEDYRKEDE’ FC KØ­BEN­HAVN: Stå­le Sol­bak­ken (ma­na­ger). Tid­li­ge­re spil­ler i klub­ben og ch­eftra­e­ner gen­nem man­ge år.

og tra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.