Ha­rei­des vind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KOM IND I VAR­MEN

Pe­ter Sø­ren­sen: Ni­els Chri­sti­an Frederiksen: »Fi­s­cher er en hur­tig of­fen­siv spil­ler, der knok­ler. Det er, hvad Åge Ha­rei­de sø­ger, når han skal fin­de ar­bejd­s­om­me ty­per til an­gre­bet.«

Mik­kel Bi­s­choff: »Han har fart, er be­va­e­ge­lig og har si­ne for­cer i dyb­den. Åge Ha­rei­de ef­ter­spør­ger den dy­na­mi­ske ty­pe, og den pro­fil pas­ser godt på Vik­tor Fi­s­cher.«

Mor­ten Bis­gaard: »Han er umid­del­bart den før­ste, jeg kom­mer til at ta­en­ke på som en vin­der i land­stra­e­ner­skif­tet. Han hav­de det sva­ert un­der Mor­ten Ol­sen og vil få nem­me­re ved at kom­me på lands­hol­det un­der Ha­rei­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.