DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I alt 10 af de 12 hold, der skal ka­em­pe om Su­per Bowl i slut­spil­let er nu fun­det.

Vi kom­mer på 11 med Hou­ston Te­xans, som kun i den vil­de­ste te­o­ri kan mi­ste en plads i slut­spil­let til In­di­a­na­po­lis Colts, hvil­ket ef­ter­la­der spa­en­din­gen til at hand­le om, hvor­vidt det bli­ver New York Jets el­ler Pitts­burgh Ste­e­lers, der kom­mer med i slut­spil­let.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, er det New York Jets, der lø­ber med den. For at det kik­ser, kra­e­ver nem­lig, at Jets ta­ber til Bills, mens Ste­e­lers skal slå Browns, og de to ting gan­get sam­men gi­ver od­ds 2,49 hos Bet­fair.

Men det be­ty­der og­så mod­sat, at det ik­ke er helt umu­ligt for Ste­e­lers at sny­de Jets for en slut­spils­plads – der er trods alt sket stør­re sen­sa­tio­ner end od­ds 2,49 ik­ke går hjem.

Su­per Bowl-fa­vo­rit hos book­ma­ker­ne er li­ge nu Pa­tri­ots.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.