1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I skri­ven­de stund er der 46 plad­ser mel­lem An­ne­cy og Evi­an, så det vir­ker gan­ske be­syn­der­ligt, at man får gan­ske flot­te od­ds ser­ve­ret på Evi­an-sejr i ef­ter­mid­dag. Kam­pen spil­les nem­lig på Parc Des Sports i An­ne­cy, hvor beg­ge hold de­ler sta­dion til dag­ligt, så hjem­me­ba­ne­for­de­len er i den grad til at over­se for va­er­ter­ne. Evi­an stil­le­de i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling, da man slog Ly­on-Du­chére med 3-0 i den se­ne­ste po­kal­kamp, så det vil va­e­re en min­dre sen­sa­tion, hvis An­ne­cy gi­ver Li­gue 2-mand­ska­bet pro­ble­mer.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.