2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan vir­ke en anel­se vo­vet at spil­le på et hold med fem ne­der­lag i tra­ek, men dels har Rayo haft et sva­ert pro­gram, og dels har man va­e­ret ramt af ka­ran­ta­e­ner. Nu er al­le mand fri af ka­ran­ta­e­ne, så man kun er uden første­ke­e­per To­no Mar­ti­nez fra sta­er­ke­ste op­stil­ling. Ga­ester­ne, So­cie­dad, er hel­ler ik­ke spe­ci­elt godt kø­ren­de, og hvad va­er­re er, må hol­det und­va­e­re den su­ve­ra­e­ne top­sco­rer, Agir­re­xte, og fle­re an­dre stam­spil­le­re. Med 12 af sa­e­so­nens 18 mål har Agir­re­xte va­e­ret en ta­lis­man for So­cie­dad, og uden ham er det sva­ert ik­ke at fin­de va­er­di i hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.