Se­mi­na­ri­um be­sat af asyl-ak­ti­vi­ster

BT - - NYHEDER -

Det tid­li­ge­re Jydsk Pa­e­da­gogse­mi­na­ri­um i Aar­hus blev tid­ligt i går mor­ges be­sat af en grup­pe ak­ti­vi­ster, der sam­men kal­der sig Flygt­nin­ge­ak­tio­nen.

Po­li­ti­et var til ste­de ved ak­tio­nen, som slut­te­de klok­ken 11 i går for­mid­dag.

Her blev ak­ti­vi­ster­ne bedt om at ryd­de op og for­la­de ste­det, hvor­ef­ter 18 per­so­ner blev sig­tet for hus­freds­kra­en­kel­ser. En ak­ti­vist blev i øv­rigt sig­tet for ha­er­va­erk, for­di ved­kom­men­de iføl­ge po­li­ti­et har knust en ru­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.