Jord­lod­der til 100.000

BT - - NYHEDER -

Seks år ef­ter af­slut­nin­gen af Sri Lankas bor­ger­krig for­plig­ter lan­dets pra­esi­dent Mait­hri­pa­la Si­ri­se­na sig til at gi­ve jord­lod­der til op mod 100.000 men­ne­sker, som sta­dig bor i lej­re. Det skal ske in­den­for seks måneder, si­ger pra­esi­den­ten i et in­ter­view med det fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.