In­di­a­na Jo­nes ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Dis­ney-di­rek­tør Bob Iger be­kra­ef­ter i et in­ter­view med Bloom­berg News, at »fle­re go­de hi­sto­ri­er med Ge­or­ge Lucas, ’Star Wars’ og og­så In­di­a­na Jo­nes for re­sten, vil kom­me.« De tre før­ste film om den pi­skesvin­gen­de, skat­tej­a­gen­de ar­ka­e­o­log ud­kom i 80er­ne og tog pu­bli­kum med storm. I in­ter­viewet til­fø­je­de han, at han ik­ke kun­ne se det som en mu­lig­hed at ha­ve an­dre sku­e­spil­le­re end Har­ri­son Ford til at spil­le In­dy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.