Fyr­va­er­ke­ri ram­te bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

98 børn måt­te en tur på ska­destu­en nytår­s­af­ten, for­di de var kom­met til ska­de med fyr­va­er­ke­ri. Det vi­ser en op­gø­rel­se over fyr­va­er­ke­riska­der fra lan­dets sy­ge­hu­se. Det er det hø­je­ste tal i ot­te år. Sid­ste år kom 81 børn un­der 15 år til ska­de. Børn ud­gjor­de 38 pct. af nytå­rets til­ska­de­kom­ne. Hvis man ser på al­le al­ders­grup­per, er an­tal­let af fyr­va­er­ke­riska­der dog la­ve­re end sid­ste år. Kun 258 dan­ske­re måt­te be­hand­les på sy­ge­hu­set mod 347 for­ri­ge år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.