Taxi­chauf­før mista­enkt for vold­ta­egt

BT - - NYHEDER -

En dom­mer har be­slut­tet at va­re­ta­egts­fa­engs­le en taxi­chauf­før i fi­re uger. Man­den er sig­tet for i ju­len at ha­ve vold­ta­get en ae­l­dre kvin­de i hen­des eget hjem i Ran­ders.

Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti til Ritzau.

Den sig­te­de er 34 år, og kvin­den er 73 år.

For­bry­del­sen skal iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se va­e­re sket først på af­te­nen søn­dag 27. de­cem­ber. Men chauf­før­en na­eg­ter sig skyl­dig.

Kvin­den var kun­de i man­dens taxi og blev kørt hjem. Iføl­ge sig­tel­sen fulg­te chauf­før­en med ind på hen­des bo­pa­el, hvor han - iføl­ge mi­stan­ken - tvang hen­de ned på en seng og for­greb sig på hen­de.

Chauf­før­en blev an­holdt man­dag 28. de­cem­ber sidst på ef­ter­mid­da­gen. Tirs­dag blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Grund­lovs­for­hø­ret end­te med, at an­hol­del­sen af den 34-åri­ge blev op­ret­holdt i tre døgn.

Og nu har en dom­mer alt­så be­slut­tet at va­re­ta­egts­fa­engs­le man­den i fi­re uger.

»Den sig­te­de er va­re­ta­egts­fa­engs­let ind­til 26. ja­nu­ar. Jeg kan end­nu ik­ke forta­el­le me­re om sa­gen,« si­ger vagt­ha­ven­de ved Østjyl­lands Po­li­ti Car­sten Dahl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.