Nej, Sve­ri­ge er ved at bry­de sam­men

BT - - DEBAT -

PE­TER KO­FOD POUL­SEN

trans­por­te­re flygt­nin­ge over gra­en­sen til Sve­ri­ge, må jeg ba­re si­ge, at jeg ik­ke bry­der mig om men­ne­skes­mug­ling i no­gen form. Man skal føl­ge reg­ler­ne på om­rå­det. Det med­men­ne­ske­li­ge ele­ment kan jeg ik­ke få øje på. Jeg ser det blot som ud­tryk for men­ne­skes­mug­ling. Og den si­tu­a­tion må po­li­ti­et og rets­sy­ste­met ta­ge hånd om. For man skal ik­ke se pas­sivt på smug­ling af men­ne­sker.

ØN­SKER MAN AT

sik­ker­hed, når de er kom­met til Eu­ro­pa. Så der lig­ger nog­le helt an­dre hen­syn til grund, hvis man øn­sker at kom­me til Dan­mark el­ler et an­det skan­di­na­visk land.

ASYLAN­SØ­GE­RE ER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.