Me­re sjusk end ’Bed­rag’

BT - - KULTUR -

TV-SE­RIE

’Bed­rag’ - an­det af­snit Kri­mi­dra­ma ******

Så­le­des blev Ni­cky og Bim­se li­ge plud­se­lig ’for­frem­met’ fra simp­le bilty­ve til po­ten­ti­el­le stor­for­bry­de­re, da de stjal eksE­ner­gre­en-an­sat Pe­ter Søn­der­gaards sor­te BMW med fi­re friskpres­se­de eu­ro-mil­li­o­ner i ba­ga­ge­rum­met.

Sam­men med sin li­ge så gust­ne og ar­ro­gan­te kol­le­ga Se­ba­sti­an Kry­ger var Søn­der­gaard net­op ble­vet fy­ret, for­gyldt og (af Kaas) bedt om at for­svin­de ud af lan­det, før bag­mand­spo­li­ti­et fik fin­gre i dem. Klun­te­de replik­ker Så­le­des var hi­sto­ri­ens ud­vik­ling fin nok. Men igen vir­ke­de ha­stig­hed og af­vik­ling ut­ro­va­er­dig, da bå­de hel­te og skur­ke blev ud­sty­ret med replik­ker, der var så fir­kan­te­de, at de knap kun­ne spyt­te dem ud uden at snub­le over or­de­ne.

Og selv en su­ve­ra­en ve­te­ran som Tho­mas Bo Lar­sen (som po­li­ti-ef­ter­for­sker Mads) kom til kort, da han un­der en af­hø­ring af end­nu en skur­k­ag­tig rig­mand (re­to­risk og ned­la­den­de) bli­ver spurgt ’hvem fanden er du egent­lig’.

Sva­ret, der var som et ek­ko af 3.000 dår­li­ge ame­ri­kan­ske kri­mis­how, lød nem­lig (hva­e­sen­de): »Det skal jeg si­ge dig. Jeg er ham der vil finka­em­me alt, hvad, du no­gen­sin­de har haft fin­gre i, og gø­re alt, hvad jeg over­ho­ve­det ka’, for at du al­drig no­gen­sin­de får en kar­ri­e­re op at stå igen.«

Ik­ke for at ha­en­ge mig i de­tal­jer. Men jeg tviv­ler sta­er­kt på, at det er den slag kli­ché-tyn­ge­de ma­cho-replik­ker, der fløjter henover bor­det i bag­mand­spo­li­tiets af­hø­rings­lo­ka­ler.

Tred­je af­snit sen­des na­e­ste søn­dag DR1 kl. 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.