Dart for be­gyn­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ­DAN SPIL­LER MAN: Spil­ler­ne skif­tes til at ka­ste run­der af tre pi­le. Man be­gyn­der med en sco­re på 501 og skal så hur­tigt som mu­ligt ar­bej­de sig ned på nul. Det­te kal­des et ’leg’. PO­INT: Lan­der pi­len i dart­ski­vens yder­ste ring, for­dob­les fel­tets sco­re. Det­te kal­des en ’doub­le’. Hav­ner pi­len i ski­vens in­der­ste ring, tredob­les po­in­te­ne. Det er en så­kaldt ’trip­le’. Den op­ti­ma­le sco­re i en run­de er der­for 180 (3 x trip­le 20). BULLSEYE: Den rø­de prik li­ge midt i ski­ven hed­der ’bull’ el­ler ’bullseye’. Lan­der pi­len her ud­lø­ser det 50 po­int. Ram­mer man det grøn­ne om­rå­de, der om­rin­ger bulls eye – ’ou­ter bull’ – får man 25 po­int. SÅ­DAN VIN­DER MAN: Ved VM spil­les der of­test ’først til fi­re sa­et’ – i de af­gø­ren­de kam­pe spil­les der dog fle­re sa­et. Et sa­et op­nås ved at vin­de tre ’legs’. Det sid­ste kast skal va­e­re en ’doub­le’ el­ler en ’bullseye’.

DART I DAN­MARK

DER FIN­DES 109

dan­ske dart­klub­ber for­delt over he­le

lan­det

DAN­MARK HAR BÅ­DE

et herre-, da­me- og et ju­ni­o­r­lands­hold.

af­hol­des i we­e­ken­den den 5. og

6. marts

DM I DART

Vi er ik­ke så po­le­re­de, og stjer­ner­ne er of­te ma­end med øl­ma­ve, der ik­ke er i god form ’NINE DARTER’: Det per­fek­te ’leg’ af­gø­res i ni kast - en så­kaldt ’nine darter’ (3 x trip­le 20, 3 x gan­ge og slut­ten­de med trip­le 20, trip­ple 19 og doub­le 12). Det sker uhy­re sja­el­dent. Un­der det net­op over­stå­e­de VM blev der blot pra­este­ret én nine darter. Den stod Gary An­der­son for i se­mi­fi­na­len mod Jel­le Klaa­sen. SKI­VEN: Bullseye skal ha­en­ge 1,73 me­ter over jor­den. Man ka­ster fra 2,37 me­ters af­stand. Phil Tay­l­or er dar­tens pen­dant til fod­bol­dens Pelé. Den 55-åri­ge su­per­stjer­ne har vun­det alt, hvad der over­ho­ve­det kan vin­des med tre pi­le og en fi­ber­ski­ve. Eng­la­en­de­ren har vun­det over 200 tur­ne­rin­ger – her­af he­le 16(!) ver­dens­mester­ska­ber. Phil Tay­l­or er en af Eng­lands mest kend­te sport­s­ma­end – og han er to gan­ge ble­vet no­mi­ne­ret til ’BBC Sports Per­so­na­li­ty of the year’. Tay­l­or tab­te over­ra­sken­de til den un­ge hol­la­en­der Jel­le Klas­sen i tred­je run­de af årets VM. Hol­land har pro­du­ce­ret ad­skil­li­ge frem­ra­gen­de dart­spil­le­re. Den yp­per­ste af dem al­le er dog den fem­dob­bel­te ver­dens­me­ster Ray­mond van Bar­ne­veld. Den 48-åri­ge gent­le­man fra Haag er en af spor­tens ab­so­lut­te pu­bli­kums­fa­vo­rit­ter, og han har med ti­den få­et sin egen ’Bar­ney Ar­my’ af tro­fa­ste sup­por­te­re. Po­pu­la­ri­te­ten skyl­des isa­er hans ev­ne til at pra­este­re nog­le van­vit­ti­ge co­me­ba­ck. Den tid­li­ge­re mu­rer Gary An­der­son, der nu har vun­det to VM-tit­ler i tra­ek, er in­de­ha­ver af et af spor­tens mest ele­gan­te og pra­e­ci­se kast – og der­u­d­over er han iskold som en hin­d­ba­er­fisk, når han skal luk­ke et ’leg’. An­der­son har va­e­ret VMs mest scoren­de spil­ler, og skot­ten hav­de in­den gårs­da­gens fi­na­le blot af­gi­vet to sa­et un­der VM. I se­mi­fi­na­len ta­e­ve­de han hol­land­ske Jel­le Klaa­sen med 6-0. 30-åri­ge Adrian Lewis, der tab­te VM­fi­na­len til Gary An­der­son med 5-7 i sa­et, er spor­tens kron­prins. Den mil­de og fol­ke­ka­e­re Sto­ke-on-Trent-spil­ler har stå­et i la­e­re hos sel­ve­ste Phil Tay­l­or, og han fik sit sto­re gen­nem­brud i 2006, da han spil­le­de sig frem til fi­na­len i Wor­ld Se­ri­es of Darts. Ka­e­le­nav­net ’Jackpot’ stam­mer fra en tur til Las Ve­gas, hvor han ram­te jackpot, der ud­lø­ste 72.000 dol­lar. Desva­er­re for Adrian Lewis var han for ung til at kun­ne ind­lø­se pra­e­mi­en. 45-åri­ge Pe­ter Wright til­hø­rer pt. ik­ke den ab­so­lut­te dart-eli­te, men han er uden tvivl en af spor­tens mest ka­ris­ma­ti­ske per­son­lig­he­der. Wright er ik­ke mindst be­ryg­tet for sin me­get sy­re­de tøjstil samt den evigt far­ve­skif­ten­de ha­ne­kam, som hans fri­sør­ko­ne står for. Ka­e­le­nav­net ’Sna­ke­bi­te’ stam­mer fra Pe­ter Wrights ynd­lings­drink. Han tab­te med 2-5 i sa­et til Adrian Lewis i kvart­fi­na­len ved det­te VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.